บางกะดี บริเวณใกล้เคียงชุมชนสมประสงค์

บางกะดี บริเวณใกล้เคียงชุมชนสมประสงค์

         บางกะดี บริเวณใกล้เคียงชุมชนสมประสงค์       ตำบลถนนเทศสัมพันธ์(ซอยปทุมธานี – สายใน) ตำบลบางปรอก (บางหลวงฝั่งเหนือ) อำเภอเมืองปทุมธานี (เชียงราก)ปทุมธานี          ขนาดที่ดิน...
บริเวณถนนเอกชัย – บางบอน

บริเวณถนนเอกชัย – บางบอน

     บริเวณถนนเอกชัย – บางบอน (หลังโรงเรียนศึกษานารีวิทยา)         ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร         ขนาดที่ดิน 1....
บริเวณหมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์พาร์ค 2

บริเวณหมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์พาร์ค 2

     บริเวณดิเอมเมอรัลด์พาร์ค 2         ตำบลพิมลราช(บางบัวทอง) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี         ขนาดที่ดิน 6 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา...