องค์รักษ์ นครนายก

องค์รักษ์ นครนายก

      บริเวณบางลูกเสือ          ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก           ขนาดที่ดิน 1 งาน 14.1 ตารางวา...
บรรพตพิสัย นครสวรรค์

บรรพตพิสัย นครสวรรค์

      บริเวณอำเภอบรรพตพิสัย          ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์          ขนาดที่ดิน ที่ดินโฉนดเลขที่ 1850 เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 96...