บริเวณเคหะท่าทราย

บริเวณเคหะท่าทราย

     บริเวณเคหะท่าทราย         หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ ชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร         ขนาดที่ดิน 20 ตารางวา...