บริเวณลาดพร้าว 71

บริเวณลาดพร้าว 71

    บริเวณซอยสังคมสังเคราะห์ 12/1 (ซอยลาดพร้าว 71)       ตำบลซอยสังคมสงเคราะห์ 12/1 (ซอยลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ          ขนาดที่ดิน 1 งาน 38 ตารางวา...