บริเวณถนนเอกชัย – บางบอน

บริเวณถนนเอกชัย – บางบอน

     บริเวณถนนเอกชัย – บางบอน (หลังโรงเรียนศึกษานารีวิทยา)         ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร         ขนาดที่ดิน 1....