บริเวณหมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์พาร์ค 2

บริเวณหมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์พาร์ค 2

     บริเวณดิเอมเมอรัลด์พาร์ค 2         ตำบลพิมลราช(บางบัวทอง) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี         ขนาดที่ดิน 6 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา...