บางกะดี บริเวณใกล้เคียงชุมชนสมประสงค์

บางกะดี บริเวณใกล้เคียงชุมชนสมประสงค์

         บางกะดี บริเวณใกล้เคียงชุมชนสมประสงค์       ตำบลถนนเทศสัมพันธ์(ซอยปทุมธานี – สายใน) ตำบลบางปรอก (บางหลวงฝั่งเหนือ) อำเภอเมืองปทุมธานี (เชียงราก)ปทุมธานี          ขนาดที่ดิน...