บริเวณถนนเอกชัย – บางบอน (หลังโรงเรียนศึกษานารีวิทยา)

        ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

        ขนาดที่ดิน 1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 45395 เนื้อที่ 29.4 ตารางวา 2. ที่ดินโฉนดเลขที่ 8768 เนื้อที่ดิน 11 – 3 – 6 ไร่  รวมเนื้อที่ดินทั้งสองแปลง 11 ไร่ 3 งาน 35.4 ตารางวา

        ลักษณะของพื้นที่ ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยศุภหาร 3 ห่างจากถนนเอกชัย ประมาณ 200 เมตร ใกล้เคียงกับหมู่บ้านของ บริษัท เอกนครทาวเวอร์ จำกัด และโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

        สภาพของที่ดินโฉนดเลขที่ 45395 เป็นที่ดินว่างเปล่า ระดับที่ดินอยู่สูงกว่าระดับถนนสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าประมาณ 0.40 เมตร รูปร่างของที่ดินมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู  ด้านหน้าที่ดินมีสภาพเป็นถนนสาธาณะ
        ผิวจราจรลาดยางกว้างประมาณ 6.00 เมตร (ซอยศุภหาร 3)

        สภาพของที่ดินโฉนดเลขที่ 8768 เป็นที่ดินว่างเปล่ามีต้นวัชพืชขึ้นปกคลุมอยู่เต็มพื้นที่ ภายในที่ดินบางแห่งเป็นลำรางและบ่อน้ำ ระดับของที่ดินอยู่ต่ำกว่าระดับถนนที่อยู่ด้านหน้าประมาณ 0.80 เมตร รูปร่างของที่ดินมีลักษณะ
        เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ถนนส่วนบุคคลด้านหน้าเป็นถนนลาดยางกว้างประมาณ 6.00 เมตร

        สภาพพื้นที่โดยทั่วไปในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อพาร์ทเมนท์ ตึกแถวพาณิชย์ประกอบกิจการค้าขายขนาดกลางและ ขนาดเล็ก ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โรงกลึง

        ทำเลเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก                      

        สีผังเมือง ที่ดินโฉนดเลขที่ 45395 เขตสีชมพู 1.3 ที่ดินประเภทชุมชน ที่ดินโฉนดเลขที่ 8768 เขตสีเขียว ก.4-29 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

        เงื่อนไขในการพัฒนา เช่าลงทุนระยะสั้นหรือยาวไม่เกิน 30 ปี

      

สนใจเช่า/ซื้อติดต่อ คุณปริญ 02-2564078-80 ต่อ 79401

หรือคลิกปุ่มสนใจเช่า เพื่อฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ