บริเวณซอยรัชฏภัณฑ์

        ตำบลแขวงมักกะสัน (พญาไท)  เขตราชเทวี (ดุสิต) กรุงเทพฯ

        ขนาดที่ดิน 1 ไร่ 28 ตารางวา

        ลักษณะของพื้นที่ ที่ดินแปลงนี้ไม่มีทางเข้า – ออกสู่สาธารณะ อยู่ห่างกับซอยรัชฏภัณฑ์ ประมาณ 760 เมตร ห่างจากสวนสาธารณะ (สวนร่มไม้ “ยูนิลีเวอร์”) ประมาณ 1.2 กิโลเมตร รูปร่างของที่ดินมีลักษณะเป็นรูปหลายเหลี่ยม
        ระดับของที่ดินอยู่เสมอกับระดับของถนนหน้าที่ดิน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย ประเภทอพาร์ทเมนท์และบ้านพักอาศัยเป็นต้น

        ทำเลเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัย              

        สีผังเมือง เขตสีแดง พ.4-2 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์ เป็นศูนย์พาณิชยกรรมรอง เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ ในบริเวณโดยรอบเขตการให้
        บริการของระบบขนส่งมวลชน

        เงื่อนไขในการพัฒนา เช่าลงทุนระยะสั้นหรือยาวไม่เกิน 30 ปี

      

สนใจเช่า/ซื้อติดต่อ คุณปริญ 02-2564078-80 ต่อ 79401

หรือคลิกปุ่มสนใจเช่า เพื่อฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ