บริเวณบางลูกเสือ

         ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

          ขนาดที่ดิน 1 งาน 14.1 ตารางวา

          ลักษณะที่ดิน ที่ดินแปลงอยู่ห่างจากวัดอรุณรังษี ห่างประมาณ 900 เมตร ห่างจากโรงเรียนวัดอรุณรังษีประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจาก อบต.บางลูกเสือและสถานีอนามัย ประมาณ 1.2 กิโลเมตรและสภาพของที่ดิน เป็นที่ดินว่างเปล่า

          มีหญ้ารก ยังไม่มีการถมดิน ระดับของที่ดินอยู่ต่ำกว่าถนนหน้าที่ดิน ประมาณ 0.60 เมตร รูปร่างของที่ดินมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถนนหน้าที่ดินเป็นถนนหินคลุกกว้างประมาณ 6.00 เมตร ปัจจุบันสภาพถนนเป็นป่าหญ้ารกและต้นไม้สูง

          ประมาณ 2 เมตร ไม่สามารถสัญจรด้วยรถยนต์ได้ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปในบริเวณนี้เป็นที่ว่างเปล่ามีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างเปล่ารกร้างและเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน เลี้ยงปลา

          ทำเลเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ เป็นที่ทำการเกษตรกรรม       

          สีผังเมือง เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ก.1 – ก.3 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

          เงื่อนไขในการพัฒนา เช่าลงทุนระยะสั้นหรือยาวไม่เกิน 30 ปี

      

สนใจเช่า/ซื้อติดต่อ คุณปริญ 02-2564078-80 ต่อ 79401

หรือคลิกปุ่มสนใจเช่า เพื่อฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ