บริเวณตำบลทุ่งโฮ้ง

         ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

          ขนาดที่ดิน 1 งาน 42 ตารางวา

          ลักษณะที่ดิน ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงสาธิตโคพันธุ์เนื้อ อยู่ห่างประมาณ 500 เมตร และอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ประมาณ 5 กิโลเมตร  สภาพของที่ดิน เป็นที่นาถูกล้อมรอบด้วยที่ดินเอกชนแปลงอื่น

          ไม่มีทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณประโยชน์ ระดับของที่ดินอยู่ต่ำกว่าระดับถนนลูกรังของกรมชลประทาน ประมาณ 0.50 เมตร รูปร่างของที่ดินมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู สภาพพื้นที่โดยทั่วไปบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นที่นาและทุ่งเลี้ยงสัตว์

          ทำเลเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ เกษตรกรรม   

          สีผังเมือง เขตสีเขียว 3.10 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม

          เงื่อนไขในการพัฒนา เช่าลงทุนระยะสั้นหรือยาวไม่เกิน 30 ปี

      

สนใจเช่า/ซื้อติดต่อ คุณปริญ 02-2564078-80 ต่อ 79401

หรือคลิกปุ่มสนใจเช่า เพื่อฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ