เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรสภากาชาดไทย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาด โดยนางสาวปริญ วรรณเมธี  ผู้แทนสำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย  พาคณะนักธุรกิจจิตอาสา ในนามมูลนิธิดั่งพ่อสอนเยี่ยมชมอาคารศูนย์อบรมบุคลากรสภากาชาดไทย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อพัฒนาโครงการเกี่ยวกับสุขภาพ