การขอเช่า

 สภากาชาดไทย มีอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำหรับให้เช่าหรือขายสำหรับผู้สนใจปรากฎตามรายการทรัพย์สินให้เช่า/ซื้อ

 วิธีการขอเช่า/ซื้อ   สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย ยินดีบริการให้คำแนะนำการเช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามรายการที่ได้ประกาศไว้แก่ผู้สนใจเป็นเฉพาะราย โดยเจ้าหน้าที่ให้บริการคือ        

  • นางสาวปริญ วรรณเมธี

  • โทร. 02-2564078 – 80 ต่อ 79401
  • Email : prin.w@redcross.or.th 
  • นายรัฐกานต์ ชูแสงเลิศวิจิตร
  • โทร. 02-2564078 – 80 ต่อ 79402
  • Email : ruttakarn.c@redcross.or.th 

ทั้งนี้ผู้สนใจเช่าสามารถพิจารณาดำเนินการในเบื้องต้นได้ดังนี้ 

1. กรอกแบบฟอร์ม “คำขอเช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์” แบบ Online  ได้ที่ลิงค์นี้ http://propertyamis.redcross.or.th/#/Register
โดยท่านจะต้อง “สมัครเป็นสมาชิก” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และรอการติดต่อกลับจากทางสำนักงานฯ  

2. ติดต่อขอรับแบบฟอร์ม “คำขอเช่าอสังหาริมทรัพย์” ได้ที่สำนักงานฯ

3. กรอกแบบฟอร์ม “คำขอเช่าอสังหาริมทรัพย์” พร้อมแนบสำเนาเอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม หรือ download ได้ ที่นี่                         

4. ส่งแบบฟอร์มมาที่กรอกแล้วพร้อมเอกสารแนบ มายังช่องทางต่อไปนี้

                ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานฯ
                สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4
                1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
                ทางไปรษณีย์
                โดยส่งตรงถึง คุณปริญ วรรณเมธี หรือ คุณรัฐกานต์ ชูแสงเลิศวิจิตร
                สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
                1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
                ทางอีเมล์ (Email)
                ที่ prin.w@redcross.or.th หรือ ruttakarn.c@redcross.or.th
                พร้อมแนบเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg

 สภากาชาดไทยโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การเช่าหรือซื้อ พร้อมประสานงานกับผู้ยื่นคำขอเป็นระยะจนคำขอได้รับการอนุมัติจากสภากาชาดไทย ซึ่งใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันตามประเภทและขนาดของทรัพย์สินที่จะเช่าหรือจะซื้อนั้น ๆ