ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
ประกาศเชิญชวน
ข่าวประกาศ
จ้างดำเนินงานโครงการระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย ระยะที่ 2
เช่ารถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ไว้ใช้ในกิจการของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน