ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 4-6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
ดูรายชื่อและแผนที่
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งวิศวกรและสถาปนิก ระดับ6-8
สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
ดูรายชื่อ
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจาณายื่นข้อเสนอซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 69759 ถนนวิภาวดีรังสิต บางซื่อ กทม.
ผู้ผ่านการพิจารณา
รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ
สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
รายละเอียดตำแหน่ง
ดาวน์โหลดใบสมัคร