ที่นี่

 

 สภากาชาดไทยมีอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำหรับให้เช่าหรือขาย สำหรับผู้สนใจ ปรากฎตามรายการทรัพย์สินให้เช่า/ซื้อ
ประกาศผล
ประกาศผล
ประกาศผลการจ้างดำเนินงานโครงการระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย ระยะที่ 2
ดูรายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการให้เช่ารถยนต์
กระบะ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี
ดูรายละเอียด
แผนที่สำนักงานฯ แบบฟอร์มการขอเช่า หนังสือแจ้งความประสงค์
บริจาคอสังหาริมทรัพย์ แผ่นพับผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย
ใบสมัครงาน
หน้าแรก สารจากเลขาธิการ สารจากประธานกรรมกา่รฯ ประวัติสำนักงาน วิสัยทัศน์และภารกิจ โครงสร้างสำนักงานฯ คณะกรรมการของสำนักงานฯ
การขอเช่า รายการทรัพย์สินให้เช่า/ซื้อ การขอบริจาค ตัวอย่างความสำเร็จ
ในการจัดหาผลประโยชน์
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ
ผู้มีอุปการคุณ ติดต่อสำนักงาน นโยบายคุกกี้