แผนที่สำนักงานฯ แบบฟอร์มการขอเช่า หนังสือแจ้งความประสงค์
บริจาคอสังหาริมทรัพย์ แผ่นพับผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งวิศวกรและสถาปนิก ระดับ6-8
สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
ดูรายชื่อ
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจาณายื่นข้อเสนอซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 69759 ถนนวิภาวดีรังสิต บางซื่อ กทม.
ผู้ผ่านการพิจารณา
รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ
สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
รายละเอียดตำแหน่ง
ดาวน์โหลดใบสมัคร
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 4-6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
ดูรายชื่อและแผนที่
หน้าแรก การขอเช่า ข่าวกิจกรรม ผู้มีอุปการคุณ ติดต่อสำนักงาน
สารจากเลขาธิการ รายการทรัพย์สินให้เช่า/ซื้อ ข่าวประกาศ
สารจากประธานกรรมกา่รฯ การขอบริจาค
ประวัติสำนักงาน วิสัยทัศน์และภารกิจ
ตัวอย่างความสำเร็จ
ในการจัดหาผลประโยชน์
โครงสร้างสำนักงานฯ คณะกรรมการของสำนักงานฯ