แผนที่สำนักงานฯ แบบฟอร์มการขอเช่า หนังสือแจ้งความประสงค์
บริจาคอสังหาริมทรัพย์
แผ่นพับผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19 คูหา บนที่ดินโฉนดเลขที่ 671 เลขที่ดิน 28 ถนนเจริญกรุง แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
ดูรายละเอียดรื้อถอน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการระบบบริหารจัดทรัพย์สิน
ของสภากาชาดไทย ระยะที่ 1 (AMIS)
ดูรายละเอียดประกวดราคาจ้าง
หน้าแรก การขอเช่า ข่าวกิจกรรม ผู้มีอุปการคุณ ติดต่อสำนักงาน
สารจากเลขาธิการ รายการทรัพย์สินให้เช่า/ซื้อ ข่าวประกาศ
สารจากประธานกรรมกา่รฯ การขอบริจาค
ประวัติสำนักงาน วิสัยทัศน์และภารกิจ
ตัวอย่างความสำเร็จ
ในการจัดหาผลประโยชน์
โครงสร้างสำนักงานฯ คณะกรรมการของสำนักงานฯ